Stefan is gone golfing!

Ur min fotosamling (Det är stora bilder.)

Lite golfstatistik!

Min golfstatistik